Quyết định 13/2020/QĐ-TTg

Quyết định 13/2020/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam đã có hiệu lực từ 22/05/2020

Thời hạn hợp đồng mua bán điện của dự án điện mặt trời nối lưới là 20 năm

Ngày 06/4/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 13/2020/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam.

Theo đó, thời hạn của hợp đồng mua bán điện đối với các dự án điện mặt trời nối lưới là 20 năm, kể từ ngày vận hành thương mại. Sau thời gian này các bên có thể gia hạn hoặc ký kết hợp đồng mới, theo quy định của pháp luật. Hợp đồng mua bán điện giữa bên bán điện và bên mua điện là Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc đơn vị thành viên được ủy quyền phải được thực hiện theo đúng mẫu hợp đồng cho các dự án điện mặt trời lưới.

Giá mua điện mặt trời dao động từ 1.644 – 1.943 đồng/kWh, đối với các dự án Điện mặt trời nổi, Điện mặt trời mặt đất và Hệ thống điện mặt trời mái nhà. Giá này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và được áp dụng trong vòng 20 năm, kể từ ngày vận hành thương mại.

Riêng đối với tỉnh Ninh Thuận, giá mua điện từ các dự án điện mặt trời nối lưới đã có trong quy hoạch phát triển điện lực các cấp và có ngày vận hành thương mại trước 01/01/2021, tổng công suất tích lũy tối đa là 2.000MW là 2.086 đồng/kWh (chưa có thuế VAT).

Quyết định có hiệu lực từ ngày 22/5/2020.

Trích dẫn quyết định 13: https://luatvietnam.vn/cong-nghiep/quyet-dinh-13-2020-qd-ttg-2020-co-che-khuyen-khich-phat-trien-dien-mat-troi-182240-d1.html